Organik Tarımın İlkeleri

Doğa ile uyumlu üretim. Bunun için toprak verimliliğinin artırılması. Organik gübre ile toprağı besleme. Sağlıklı tohum ve bitki çeşidi seçme.