ARDUINO İle Kodlama yapma

ARDUINO İLE KODLAMA ROBOT, PROGRAMLAMA, ELEKTRONİK, MAKİNALAR, ESTETİK BAKIŞ, EL BECERİSİ, ALGORİTMİK YAKLAŞIM, DUYGU SAHİBİ İNSANLARIN YERİ.