ORGANİK TARIMIN İLKELERİ

1. Doğa ile uyumlu üretim. Bunun için toprak verimliliğinin artırılması. Organik gübre ile toprağı besleme.

2. Kapalı sistemle yeterli tarım. Sağlıklı tohum ve bitki çeşidi seçme. Kullanılacak tohum, fidan, anaç, misel ve çelik gibi üretim ve çoğaltım materyalleri organik tarım metoduyla üretilmiş olmalıdır. Kullanılacak tohumların veya fidenin genetiği ile oynanmamış, dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyona, mikrodalga, hormon ile muamele görmemiş biyolojik formunda sağlıklı, hastalık ve zararlılara dayanıklı olmalıdır.

3. Ekim-dikim nöbeti. Uygun zamanda ekim-dikim yapma. Ekim-dikim şekli elle veya Sertifikasyon kuruluşunun izin vereceği ekipmanlarla yapılır. Kültürel, biyolojik ve biyo teknik mücadele metotları kullanılır. Yabancı otlar elle veya çapalama yöntemiyle yok edilmelidir.

4. Hasat, depolama, işleme, paketleme faaliyetlerinin ekolojik yöntemlerle yürütülmesi. Kullanılan araç ve gereçler ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmamalıdır. Elle müdahale gerektiğinde eldiven kullanılmalıdır. Hasat, depolama, işleme, paketleme faaliyetlerinin tamamında tahta, hasırdan yapılmış sepetler, kasalar, sandıklar, bez torbalar, karton, kağıt gibi organik yapıdaki kaplar, paketler kullanılır.

Hasat alanı Sertifikasyon kuruluşu tarafından 1 yıl önceden gözlem altına alınır. Son iki yılda karantina tedbirleri alınmamış, yangın geçirmemiş olmalıdır. Anız yakılmaz. Doğal ortam ve türler korunur.

Organik Sulama

Salma sulama teknikleri kullanılmaz. Ancak mecbur durumda Sertifikasyon kuruluşunun denetiminde yapılabilir.

Sertifikasyon kuruluşu toprağın, sulu arazi tasnif ve geçirgenlik hızı tesbiti yapar. Bitkinin vejetasyon süresince tüketeceği su miktarına göre su palnı hazırlanır. Araziye su ölçüm cihazı yerleştirilir, plana göre sulama ölçülerek yapılır. Kapalı sulama ile bitkinin kök bölgesinin sulanması esastır.

Geçirgenliği düşük, ağır killi ve tınlı topraklarda drenaj sistemi kurulur. Drenaj sisteminde biriken su ile sulama yapılmaz.

Bağ, bahçe, seracılık, örtü altı sebzecili sulamalarında damla sulama yöntemi kullanılır.

Tarla, mera, otlak sulamalarında yağmurlama sulama yöntemi kullanılır.

Organik Tarıma Toprağı Hazırlama

Organik Tarıma Toprağı Hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Önceden organik tarım yapılmamış arazilerde nadas uygulaması yapılır.

2. Organik tarıma geçiş süreci tek yıllık bitkiler için 2 yıl(bitki ekim tarihi), çok yıllık bitkiler için 3 yıldır(hasat tarihi).

3. Şüpheli durumlarda organik tarım yapılacak toprağın, kullanılacak gübre ve ilacın analizini ister.

Bu analizlerde toprağın biyolojik yapısının organik tarıma uygunluğu test edilir.

Uygun değilse toprak iyileştirici bazı önlemler uygulanır. Bunlar;

Sertifikasyon kuruluşu tarafından alınan koruma tedbirleri

Sertifikasyon kuruluşu tarafından alınan koruma tedbirleridir.

Bu tedbirler;

1. Teraslama,

2. Kontur ve şeritvari ekim ve dikim,

3. Toprak nemini koruyucu materyal kullanılması ve malçlama,

4. Budanmış dallarla veya baklagil ekimi yapılarak gölgeleme,

5. Hendekleme ve sit kapanları yapma.

6. Eskiden kalan bitki artıkları temizlenir. Gerekirse toprak nadasa bırakılır. Toprak havalandırılır. Derinden işlemeyen aletlerle toprak işlenir. 5 yılda bir derin işleyen aletlerle toprağa azot sağlayan bakterilerin idamesi sağlanır.

7. Toprağın pH değerinin 5.5-7.0 arasında olması sağlanır, biyolojik ve minerolojik yapısı bozuk olup olmadığı test edilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.